css templates


UKTE-DER
Ülkemizde ve dünyada yaşanan İç ve dış göçler, ekonomik çalkantılar, terör, fırsat eşitsizliği gibi pek çok problemin ortasında kalmış İnsanlarımızın problemlerini bir nebze hafifletmek; özellikle bir milleti geleceğe taşıyacak değerlerin yüklenicisi bireyler olacak gençlerimizin; derdi insanlık olan, yarını bugünden düşünen, güzel ahlak potasından geçmiş bireyler olabilmeleri için imkânlar oluşturmak gerekiyor. İşte tam da bu sebeple:

UKTEDER Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği 2014 yılında; Dezavantajlı ve Korunmaya muhtaç Gençlerimizin ellerinden tutmak amacıyla kurulmuştur. 
Toplumumuzda ve özellikle Gençlerimizdeki manevi eksikliklerin tamamlanmasını esas alan; İslami ve İnsani Değerler çerçevesinde yaşamak ve yaşatmaya dönük faaliyetler için çalışmakta, bu yolda kendini de eğitmekte ve geliştirmektedir. Aynı hedeflere odaklanmış tüm kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmakta ve etkinliklerde bulunmaya çalışmaktayız.
Bu çalışmalarımızda katkı sunacak herkese kapımızın açık olduğunun bilinmesini isteriz. Bir kardeş, bir arkadaş, bir dost ve yoldaş olarak birlikte yürümeyi ve yolun bize düşen kısmını tamamlayarak bu dünyadan göçmeyi niyaz ediyoruz. Önümüzdeki yıllara yayılan proje çalışmalarımızla; bu toprakların asil ruhunun omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu bir parça yerine getirmiş olacağımızın umudunu taşıyoruz. Umutlu bir geleceğe katkı sunmak için, tertemiz bir nesli Ülkemize ve dünyaya
kazandırmak için,

Hep beraber
Biriz ve Biz UKTEDER' İZ…

© Copyright 2019 UKTEDER - Tüm Hakları Saklıdır